¿Tens dubtes?

Te'ls resolem

Què necessito per practicar la pesca submarina a Catalunya?

Per practicar la pesca submarina a Catalunya has d’estar en possessió de dues llicències:

 • Llicència de pesca de la Generalitat de Catalunya
 • Llicència Federativa

La Llicència de pesca de la Generalitat de Catalunya és la que t’habilita per a la captura de peixos.

La Llicència Federativa , entre altres avantatges, serveix de permís d’armes per a la compra o tinença de fusells de pesca submarina (BOE 55/93). I també és una assegurança mèdica per a la pràctica de qualsevol activitat subaquàtica i assegurança de responsabilitat civil.

Com tramito la llicència de pesca de la Generalitat de Catalunya?

La llicència de pesca es pot tramitar presencialment a qualsevol oficina de el Departament de d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Però és molt més còmode tramitar en línia, un procés molt senzill i immediat.

Es pot tramitar a través d’aquesta web: https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Llicencia-de-pesca-subaquatica-00001

Durant el procés hauràs d’efectuar un pagament de 19,35 € amb targeta de crèdit.

Necessitaràs un certificat mèdic oficial que et consideri apte per a la pràctica de la pesca submarina. Ho pots tramitar a qualsevol Centre de Reconeixements Mèdics . El APS té acords amb alguns centres perquè els seus socis gaudeixin d’un descompte especial .

En el formulari hauràs d’introduir totes les teves dades així com les dades de l’certificat mèdic.

Si ets menor d’edat hauràs d’adjuntar també l’autorització de la teva representant legal.

Un cop fet el tràmit i pagada la taxa, et podràs descarregar el teu llicència en format PDF , a punt per imprimir-la i si tens la Llicència Federativa ja pots anar a pescar.

La validesa de la llicència de pesca és de 1 any natural.

Com tramito la Llicència Federativa?

La Llicència Federativa és obligatòria per a la pràctica de la pesca submarina a Espanya (BOE 55/93). Serveix de permís d’armes per a la tinença de fusells de pesca submarina i com segur en cas d’algun accident practicant activitats subaquàtiques.

Per tramitar-la has d’estar afiliat a un club i serà aquest el que et tramiti la Llicència Federativa .

Al APS tramitem la Llicència Federativa a través de FECDAS a tots els nostres socis. El seu cost és de 40 € per a cada any.

Aquí teniu tota la informació sobre la Llicència Federativa : https: //fecdas.cat/docs/Coneix_la_Teva_Federativa_DEC_2020.pdf En aquest document podeu consultar totes les cobertures que ofereix l’assegurança que preneu amb la Llicència Federativa .

La Llicència Federativa serveix per a la pràctica de qualsevol activitat subaquàtica, inclosa la immersió amb ampolles, i la seva cobertura és a nivell mundial (requereix notificació prèvia de el viatge a FECDAS).

Serveixen les llicències per a tot Espanya?

La resposta és si , però amb algunes matisacions.

La Llicència Federativa té validesa en tot el territori nacional, sense cap problema.

La Llicència de pesca també té validesa per a totes les regions d’Espanya, així ho declara el Reial Decret 347/2011 . No obstant això, alguna comunitat autònomes, com Andalusia, Ceuta o Melilla, exigeixen la seva llicència de pesca per a la pràctica de la pesca submarina a les seves aigües.

Si vaig a pescar a l'estranger, em serveixen les llicències?

En aquest cas la resposta és NO .

La Llicència de pesca només té validesa a les aigües del territori espanyol. Per poder pescar en un país estranger hauràs de tramitar la llicència de pesca d’aquest país.

En canvi, la Llicència Federativa si té validesa arreu del món, sempre que es comuniqui el viatge amb antelació a la FECDAS .

Sóc menor d'edat puc practicar pesca submarina?

Per tramitar la Llicència de pesca de la Generalitat de Catalunya hauràs de tenir com a mínim 14 anys.

Si ets menor d’edat hauràs de presentar una autorització del teu representant legal.

Què reserves marines hi ha a Catalunya?

A Catalunya existeixen zones de reserva marina on la pesca submarina està prohibida. Si vas a pescar prop d’aquestes zones informa’t bé dels seus límits per evitar pescar dins de les reserves.

Reserva Marina de Masia Blanca

Creada el 1999 enfront de l’litoral del Vendrell (Tarragona), té una superfície total de 457 ha i, d’acord amb l’Ordre Ministerial de creació (BOE núm. 7 – 08/01/2000), és competència de l’Ministeri d’Agricultura, pesca i Alimentació de el Govern d’Espanya.

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/proteccion-recursos-pesqueros/reservas-marinas-de-espana/masia-blanca/caracteristicas/

Reserva de Ses Negres

Creada el 1993 enfront de l’litoral de Begur (Girona), té una superfície de 80ha i, d’acord amb l’Ordre de creació (DOGC núm. 1725 – 24/03/1993) és competència de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat deReserva de las Illes Medes

https://redcostabrava.com/ses-negres-reserva-marina-en-begur/

Reserva de les Illes Medes

Creada el 1983 enfront de l’litoral de l’Estartit (Girona), té una superfície de 511ha marines i 21,5ha terrestres, d’acord amb l’Ordre de creació (DOGC núm. 1381, 17/12/1990) és competència de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

https://www.catalunya.com/reserva-natural-integral-de-les-illes-medes-17-17001-8?language=es

Parc Natural del Cap de Creus

Creada el 1998 en els municipis de Roses, Cadaqués i Port de la Selva (Girona), té una superfície de 3.073ha marines i 10.813ha terrestres, d’acord amb l’Ordre de creació (DOGC núm. 2641, 01/04/1998) és competència de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/cap_de_creus/visitans/guia_de_visita/opuscle_informatiu/43_106253.pdf

És important conèixer bé els límits d’aquesta reserva ja que alterna zones de reserva parcial i total.

A part d’aquestes reserves naturals hi ha una zona en l’escullera de Tarragona anomenat Parc Subaquàtic SES on la pesca submarina està prohibida. El límit de el parc està marcat amb boies però convé informar-se bé dels seus límits.

Quines són les talles mínimes dels peixos que puc capturar?

Aquí pots consultar les talles mínimes autoritzades per a la captura de certes espècies:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/pe_pesca_aquicultura/pe04_especies_calador_mediterrani/documents/fitxers-binaris/talles-minimes-autoritzades-peix-marisc.pdf

Recorda que aquestes són les talles mínimes legals. Després tu hauràs de considerar teus talles mínimes ètiques per a cada espècie. Som pescadors submarins, podem triar el que pesquem i el que no. Sé selectiu.

Quina és la normativa actual sobre pesca submarina?

Avui dia la pesca submarina està regulada per diverses lleis autonòmiques i estatals.

En el context estatal la pesca submarina ve regulada pel Reial Decret 347/2011, de 11 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-6099

A nivell autonòmic ens hem de fixar en el DECRET 108/1995 de l’24 de març de regulació d’la pesca marítima recreativa.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=113729&language=ca_ES

Resumint els dos decrets aquestes són les obligacions per a la pesca submarina:

 • S’ha de practicar la pesca submarina sense l’ajuda d’equips de respiració autònoms. Està prohibit portar aquests equips en l’embarcació.
 • Es prohibeix l’ús de mitjans mecànics de propulsió (scooters submarins). Tampoc es poden portar aquests equips en l’embarcació.
 • És obligatòria la tinença de la llicència de pesca submarina
 • S’ha de practicar des de la sortida de sol fins a la seva posta. Es prohibeix la pesca submarina de nit.
 • El fusell només pot estar carregat dins l’aigua.
 • S’ha de mantenir una distància mínima de 100m a arts de pesca fixos o flotants, legalment calats.
 • S’ha d’usar una boia de senyalització a la superfície, de la qual no ens podem allunyar més de 25 m.
 • Queden prohibides les puntes explosives, fusells amb pólvora o gas i els focus lluminosos. Les petites llanternes estan permeses.

Com és la quota de captures a Catalunya?

A Catalunya ens regim en dues legislacions diferents pel que fa a pesca submarina. Hem de saber si ens trobem en aigües interiors (competència de la Generalitat de Catalunya) o en aigües exteriors (competència de el Govern d’Espanya).

A Catalunya entenem aigües interiors a les aigües compreses entre:

 • De la frontera amb França a Portbou fins a la punta del Cap de Creus.
 • De la Punta de Cap de Creus fins al Cap de Begur.
 • De l’escullera d’Arenys de Mar fins a l’escullera de Barcelona.
 • De al Cap de Salou fins a la punta al Delta de l’Ebre.
 • De la punta de Delta de l’Ebre fins a la desembocadura de la Sènia, al límit amb la província de Castelló.

La resta d’aigües es consideren aigües exteriors.

Aigües interiors

La zona de aigües interiors es regeix pel Decret 108/1995 de la Generalitat de Catalunya que estableix una quota diari de 10 kg </ strong> de peixos i 5kg de cefalòpodes per pescador. Si es pesca una peça amb pes superior a l’permès, l’excés no es comptabilitzarà.

& Nbsp;

Aigües exteriors

La zona d’aigua exteriors es regeix pel Reial Decret 347/2011 que estableix una quota diari per pescador de 5kg .

Quines espècies tenen una regulació especial?

En pesca submarina només podem capturar peixos </ strong> i cefalòpodes </ strong>.

Queda prohibida a la captura de la resta d’espècies, com mol·luscs, bivalves o crustacis.

Algunes espècies de peixos gaudeixen d’una protecció especial. A continuació us proporcionem una llista de peixos amb proteccions especials, la majoria dels quals la seva captura està prohibida.

 • Atun Rojo thunnus thynnus
 • Atun Blanco thunnus alalunga
 • Atun Patudo thunnus obesus
 • Pez Espada xiphias gladius
 • Marlin makaira spp.
 • Pez Aguja tetrapturus spp.
 • Pez Vela istiophorus albicans
 • Merluza merlucius merlucius
 • Manta mobula mobular
 • Esturión acipenser sturio
 • Raya blanca rostroraja alba
 • Raya mariposa gymnura altavela
 • Angelote squatina squatina
 • La gran mayoría de tiburones
 • La gran mayoría de cetaceos
Encara tens dubtes

envia'ns-los